„PERFORMANCE LECTURE”

alebo DIVADELNÉ PREDNÁŠKY – odborné prednášky na rôzne témy s dôrazom na divadelné výrazové prostriedky a príťažlivý performačný prejav. Prednášky korešpondujú so školským učivom a sú alternatívou k tradičnému výukovému modelu. Chceme „hrať a prednášať” priamo vo vašich školách!